Våre tjenester

Dypstabilisering er miljøvennlig, effektivt og samfunnsøkonomisk

Dypstabilisering/bærelagsforsterkning kan gjennomføres på ulike måter.
Mekanisk stabilisering, kalkstabilisering og dypstabilisering med skumbitumen er tre måter. Felles for alle er at de tar utgangspunkt i materialet som ligger i veien (gjenbruk på stedet). Avhengig av hva man ønsker å få ut av rehabiliteringstiltaket vil de ulike metodene kunne velges. Hver vei sin løsning - en lite trafikkert grusvei skal selvsagt ikke rehabiliteres likt som en fylkesvei med høy ÅDT.


Mekanisk stabilisering

Her benyttes veiens eget materiale, ofte tilsatt noe pukk for økt bæring.
Dette er en ypperlig måte å gi en sliten grusvei en frisk start..   

Det er viktig å være klar over at en grusvei som skal dekkelegges må forsterkes først, Veikroppen er ikke lagd for å støtte et asfaltdekke på toppen.
En slik forsterkning kan vi effektivt gjennomføre med dypstabiliseringsfresen vår.
Vals og høvel følger etter og sørger for at veien blir tilstrekkelig komprimert og rettet. Veien er nå klar for dekke.

 

Kalkstabilisering

Mange norske veier har et dårlig fundament med mye leirpartikler, silt og humusholdig materiale. Ved å blande inn kalk i dette materialet tørker det opp og styrken øker.

En kalkstabilisering av veiens bærelag/forsterkningslag gir et langvarig og forsterket resultat. Veien får redusert vedlikeholdsbehov i årene som kommer.

Kalkstabilisering kan også benyttes til å gjøre ellers ubrukelige plasser tilgjengelig for bygging. Både anleggs- og parkeringsplasser har blitt gitt et godt fundament på dette viset.

Kalkbehandling av vei kan også benyttes i kombinasjon med skumbitumen. Kalken komplimenterer skumbitumens egenskaper.


 

Dypstabilisering med skumbitumen

Dypstabilisering med skumbitumen er i prinsippet gjenbruk av materiale i veien. Utført på den riktige måten får man en sterkere og mer motstandskraftig vei med enkle midler.

Bitumenstabilisert materiale (bsm):

  • er sterkt
  • mindre vannømfintlig
  • sprekker ikke
  • kan legges i tykkelser som gjør det unødvendig å legge bærelaget i to sjikt (øvre og nedre bærelag).

Bærelaget som skapes gir veien lang levetid og redusert fremtidig vedlikeholdsbehov.

Dette er samtidig en miljøvennlig og kostnadseffektiv måte å rehabilitere veier på, noe som bidrar til å forklare den økte bruken verden over..

 

Dypstabilisering skaper veier med lang levetid
Dypstabilisering skaper veier med lang levetid

Hver vei sin forsterkningsløsning