Veier som varer lenge

Dypstabilisering

Hvorfor dypstabilisere?

Dypstabilisering og bærelagsforsterkning utført med dypstabiliseringsfres er en svært effektiv og miljøvennlig måte å utbedre veiens bærelag på, Det er også gunstig samfunnsøkonomisk. 

Når man legger bærelag på denne måten skaper man et veifundament med lang levetid og redusert vedlikeholdsbehov.

Dette gir mer vei for pengene, kortere anleggstid, mindre utslipp og sparte naturressurser.
Vi bare spør: Kan det bli bedre?

Grønt veiarbeid


  • Ved dypstabilisering gjenbrukes materialene i veien - dette reduserer behovet for tilslagsmateriale.
  • Naturressurser spares
  • Antall lastebiler nødvendige er lavt.
  • Metoden er effektiv. En kort anleggstid er bra for lokalt og globalt miljø og ikke minst tredjepart (naboer, medtrafikanter).
  • Midlertidig lagring av veimateriale er ikke aktuelt.


Har du en vei som står for fall?

Har du en vei som trenger nytt bærelag?
En grusvei som må forsterkes før dekkelegging eller som er ufremkommelig i teleløsningen? Dypstabilisering kan være løsningen.

Vi har erfaringen og deler den gjerne - kontakt oss så kan vi diskutere mulige løsninger for veien det gjelder.

"Hver vei sin forsterkningsløsning"Sagt om dypstabilisering ....

Materials and energy are conserved, and air quality problems resulting from dust, fumes, and smoke are eliminated. The process is environmentally desirable, since
disposal problem is avoided."

FHWA, USA

 


Environmentally friendly process
Can be trafficked soon after compaction
Traffic disruption minimised
Does not require heavy construction traffic."

Stellenbosch university

Tørrfresing (mekanisk stabilisering) er et av de billigste tiltakene som kan utføres på en vei med store sporproblemer. Dette bør forsøkes sammen med drenering som et av de første rehabiliteringstiltakene på denne typen veier. "

Roadex