Veier som varer lenge

Dypstabilisering

Hvorfor dypstabilisere?

Dypstabilisering og bærelagsforsterkning utført med dypstabiliseringsfres er en svært effektiv og miljøvennlig måte å utbedre veiens bærelag på, Det er også gunstig samfunnsøkonomisk. 

Når man legger bærelag på denne måten skaper man et veifundament med lang levetid og redusert vedlikeholdsbehov.

Dette gir mer vei for pengene, kortere anleggstid, mindre utslipp og sparte naturressurser.
Vi bare spør: Kan det bli bedre?

Grønt veiarbeid


  • Ved dypstabilisering gjenbrukes materialene i veien - dette reduserer behovet for tilslagsmateriale.
  • Naturressurser spares
  • Antall lastebiler nødvendige er lavt.
  • Metoden er effektiv. En kort anleggstid er bra for lokalt og globalt miljø og ikke minst tredjepart (naboer, medtrafikanter).
  • Midlertidig lagring av veimateriale er ikke aktuelt.


Har du en vei som står for fall?

Har du en vei som trenger nytt bærelag?
En grusvei som må forsterkes før dekkelegging eller som er ufremkommelig i teleløsningen? Dypstabilisering kan være løsningen.

Vi har erfaringen og deler den gjerne - kontakt oss så kan vi diskutere mulige løsninger for veien det gjelder.

"Hver vei sin forsterkningsløsning"Sagt om dypstabilisering ....

The use of stabilisation technology for stabilising and recycling materials for pavement construction and maintenance is widely accepted as a cost-effective method of improving long-term performance and reducing whole-of-life costs of modern heavily-trafficked pavements ."

Austroads ltd

 

In-place recycling technologies such as FDR Foamed asphalt (dypstabilisering med skumbitumen) can help Caltrans achieve both environmental and economic goals. By limiting landfill materials, reducing truck trips, and saving taxpayer dollars, consideration should be given to in-place recycling strategies when conditions are appropriate.."

Caltrans (Dep. transportation California)

Infräsning med makadam (grov sten) är en mycket effektiv metod för att  förbättra gamla vägers bärighet och standard. Metoden är billigare och ger lägre klimatpåverkan än att bara lägga på tjockare lager med asfaltmassa eller att bygga upp en helt ny väg. "

Trafikverket